Plöjningsfritt och stråsädsdominerad växtföljd kräver känsla

Plöjningsfritt och stråsädsdominerad växtföljd kräver känsla

Med en stor andel stråsäd i ett plöjningsfritt odlingssystem ökar risker för svampangrepp och skördeminskning. Nya sorter, ökande kunskap, erfarenhet och inte minst en förfinad odlingsteknik har mildrat befarade problem och avkall på avkastning och kvalitet.

Dag von Bothmer och sonen Alexander driver Agroelit AB och utökade 2022 med arrenden sin areal till sammanlagt 570 hektar. De utgår från två brukningsenheter, Ekensholm utanför Malmköping och Kullinge i Köping. På Ekensholm har de odlat plöjningsfritt i årtionden, ett system som de även ska tillämpa på Kullinge.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!