Kommer grödförsäkringar mot extremväder till Sverige?

Kommer grödförsäkringar mot extremväder till Sverige?

För 250 kronor per hektar i premie kan du försäkra ditt vete mot minskad avkastning på grund av torka. Om du är bonde i Danmark alltså.

Det danska försäkringsbolaget Topdanmark erbjuder sedan ett par år en försäkring mot skördeskador på grund av extremväder. Försäkringen ger ersättning för minskad skörd på grund av regn, storm, frost och torka. Försäkringen finns för spannmål och oljeväxter men även för andra grödor. Kostnaden är från 160 danska kronor per hektar för spannmål och 320 danska kronor per hektar för oljeväxter.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt