Förlorad kontroll

Förlorad kontroll

Lantbruk är biologisk produktion med allt vad det innebär av arbetsglädje men också med händelser som inte fullt ut kan kontrolleras. När verkligheten på gården krockar med ett finmaskigt kontrollsystem kan det fort gå utför, något tidigare Arlamedlemmen Johan Nikkels på Gotland fick erfara.

Torsdagen 14 december förra året försatte Gotlands tingsrätt på begäran av Länsförsäkringar Bank Johan Nikkels med gårdarna Frindarve och Etelhem Bare i konkurs. Det blev slutet på en process som började med ett besök av Arlas kontrollföretag i april samma år.

Men låt oss gå några år bakåt i tiden för att få hela berättelsen.

Johan Nikkels och hans sambo är mjölkproducenter från Nederländerna. De letade efter en gård i Sverige som de kunde ta över och fick tipset om Frindarve strax utanför Hemse på södra Gotland som försatts i konkurs strax innan. Med stöd från banken och konkursförvaltaren fick Johan köpa gården med 380 mjölkkor av konkursboet i maj 2016.

Annorlunda

I början blev det lite av en kulturchock för Johan.

”Det var mycket svårare och annorlunda än vad jag var van vid från min tid som mjölkproducent i Nederländerna. Allt tog längre tid och stödet runtomkring var svagare. Dessutom kopplades den tidigare konkursen med själva gården, det var många som inte fått sina pengar och jag fick börja med att bygga nytt förtroende.”

Johan upplevde också kontakterna med myndigheter som annorlunda med många fler kontroller.

”Men du lär dig”, säger Johan.

Täta kontroller

Johan tog med sig mycket av sitt sätt att arbeta från Nederländerna och hade ögonen på sig från början.

”Vi hade inte så många anställda och det blev många egna timmar. Men vi ville bygga upp verksamheten och växte från 360 till 600 kor och lyckades även köpa till en gård i närheten med byggnader som vi anpassade till våra kvigor och ungdjur.”

Gården blev noga kontrollerad av länsstyrelsen med täta besök, åtta under perioden fram till hösten 2022. Ibland med anmärkningar men oftare utan. Kontrollrapporterna visar att brister som gällt bland annat tillgång till vatten, behov av tillskottsutfodring och skyddshall för djur på mosaikbete rättats till och så sent som den 31 oktober 2023 var Länsstyrelsens kontrollrapport utan anmärkning.

Ödesdigert besök

Men myndigheterna skulle visa sig vara Johans minsta problem.

Den 13 april förra året fick Johan en revison för Arlagården som skulle visa sig bli ödesdiger. Revisorn kom medan Johan själv höll på att mjölka, men hans sambo tog hand om besöket.

”Revisorn anmärkte bland annat på smutsiga kalvkättar. Min sambo försökte förklara med att vi inte hunnit ge dem foder än, något vi brukar kombinera med att ge strö. Hon visade på att kalvarna var rena och att det bara var en tillfällighet”, förklarar Johan.

”Efter besiktningen satt revisorn, min sambo, en medarbetare och jag anslöt. Bland annat frågade min sambo om hur frågan om kalvkättarna skulle rapporteras eftersom det var den fråga vi var mest osäkra kring. Jag framhärdade och sade att den som gör revisionen också är ansvarig för det som noterades. Då packade revisorn ihop sin dator och lämnade tydligt upprörd och vi såg förvånade på varandra och undrade vad som hände.”

Omedelbart avstängning

En person som var närvarande under halva kontrollen och mötet efteråt bekräftar Johans bild. Johan anslöt medan hans sambo var inne i bostadshuset för att hämta en del handlingar och han frågade hur det gått. Johan förstår att revisorn undvikit frågan om kalvkättarna och flyttar sig närmare bordet. Då reser sig revisorn upp och säger att kontrollen inte kan slutföras och säger att hen kanske får komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Ingen av de berörda uppfattar ­situationen som så allvarlig. Men samma kväll ringde en representant från Arla och meddelade Johan att eftersom kontrollen inte kunde fullföljas var han avstängd med omedelbar verkan. Samma besked kom nästa dag i skriftlig form. Detta trots att ett undertecknat protokoll levererades samma dag som kontrollen ägde rum. Av protokollet framgår bland annat en allvarlig avvikelse i form av att tre sjukliga kor inte hanterats korrekt, något som rent formellt kräver ett veterinärutlåtande.

Banken tog kontroll

Johan informerade banken som tre dagar senare tillsammans med Arla och Växa kom till gården och gemensamt gjorde de upp en åtgärdsplan och avvikelserna rättades till.

Vid en förnyad revision i maj konstaterades sju smärre avvikelser, varav en var smutsiga kor. Eftersom det var fler än fem smärre mindre avvikelser krävdes en förnyad revision. Vid kontroll dagen efter Arlas var länsstyrelsens bedömning att Johan har ”har en bra djurhållning och att ni följer djurskyddslagstiftningen utifrån det vi kontrollerat”.

”Jag fick börja leverera igen, men nu tog banken över och erbjöd sig att under förutsättning att jag inte lade mig i, ­organisera arbetet på gården så att vi skulle bli ’Arla-dugliga’, säger Johan.

Under maj fick Johan också en leverans kasserad på grund av för höga bakterietal.

Handlingsplan

Under sommaren fortsätter arbetet med att följa upp handlingsplanen, bland annat anställs ytterligare personal för att möta kraven från Arla. De hotar igen om avstängning och Johan lämnar in ett överklagande till Arlas överklaganderåd. I ett svar från Arla med anledning av överklagandet framförs att avstängningen inte berodde på avvikelserna i protokollet utan på den kränkande behandling som revisorn påstod sig utsatt för.

I augusti meddelar banken att de inte längre har förtroende för Johan Nikkels som låntagare och uppmanar honom att byta bank eller sälja gården. Efterföljande Arlakontroller i augusti och september pekar på samma avvikelse som den första kontrollen avseende sjuka djur – fort­farande utan egen veterinärkompetens – och den femte september meddelar Lisa Ehde, dåvarande lantbruksansvarig för Arla Sverige, att Johan stängs av igen eftersom de inte ser några förbättringar och att de överväger att utesluta honom som medlem. Dagen efter säger banken upp krediterna.

Utesluten

Den 14 september får Johan beskedet att han utesluts som medlem i Arla.

Johan och banken inleder en dialog om en ordnad avveckling och banken erbjuder sig att ta över driften under förutsättning att Johan lämnar gården, ett krav som väcker många frågor, inte minst med tanke på familj och äganderätt. Banken och Johan misslyckas med att komma överens om ett avtal, och banken lämnar i början av oktober in ansökan om konkurs, som inför förnyade förhandlingar återkallas två veckor senare, den 17 oktober.

En vecka senare säger banken upp avtalet med Johan om ordnad avveckling och han får ett föreläggande om att betala tillbaka skulderna. Johan väljer då att lämna gården och göra sig oanträffbar.

Den 31 oktober lämnar banken in en förnyad konkursansökan. Samma dag utför länsstyrelsen en kontroll av djuren på gården och finner inget att anmärka på.

Inför skranket

Via advokat lämnar Johan i mitten av november in ett överklagande av beslutet om uteslutning och tillsammans med kollegan och förtroendevalda i Arla Mats Ekström träffade han Arlas över­klaganderåd.

”Vi fick frågor om det som stod i tillsynsprotokoll och andra dokument stämde och vi fick möjlighet att förklara situationen ur Johans perspektiv”, ­berättar Mats. ”Det hela tog väl två timmar.”

Utfallet av överklagandet blev avslag och Mats beklagar det som hänt. Den 14 december är så konkursen ett faktum.

Till saken hör att till skillnad från ­föregående ägare har Johan och hans sambo lyckats driva Frindarve med ett acceptabelt överskott ända fram till problemen startade i april 2023.

Ifrågasätter kompetensen

Mot bakgrund av det som drabbat honom ifrågasätter Johan Arlas och revisorernas kompetens.

”Jag har inte blivit rättvist behandlad. De inriktar sig varje gång på samma frågor kring djupströbäddar och smutsiga djur”, säger Johan. ”De tar aldrig några bilder och räknar vid flera tillfällen fel på antalet djur, något som spelar stor roll. En gång klagade de över att det saknades halm på en av gårdarna men det var helt naturligt eftersom vi hade all halm på ett ställe och tog med oss nya balar i samband med tillsyn.”

Johan menar också att revisorerna har begränsad erfarenhet av stora besättningar, något han noterat i bristen på systematik vid tillsynen.

”I deras ögon är tio djur mycket, medan det bara är knappt två procent av mina mjölkkor.”

En fråga om bristande proportioner
Mönstret från Frindarve påminner om liknande händelser i andra delar av landet. Lantbrukets Affärer har skrivit om godtyckliga avstängningar i Skånemejeriers område, om Hedvigsfors i Hälsingland och leverantörer till Falköpings mejeri som upplevt liknande händelser.

Vi kan också konstatera att det finns en tystnadskultur. Många Arla-leverantörer har varit kritiska mot Arlas hållbarhetsersättning, men vågar inte figurera med namn och bild. Det är först när krisen är akut och de inte har något att förlora som de drabbade vågar träda fram och berätta hur det är. För något står inte rätt till och i grunden handlar det om proportionalitet. Som mjölkproducent har du i princip ingen alternativ mottagare av mjölken om du blir avstängd, i synner­het på en ö som Gotland. Det gör att konsekvenserna för dig som producent blir väldigt allvarliga även vid mindre allvarliga brister.

Finns alltid fel
Eftersom det handlar om biologisk produktion med variationer och händelser som du som producent inte kan styra fullt ut går det alltid att hitta fel och brister, synnerhet i större besättningar. Situationen blir inte bättre av att de ofta bemannas av personal från länder utanför EU med bristande språkkunskaper vilket bäddar för missförstånd.

Dessutom finns ett hinder för att på laglig väg komma tillrätta med den bristande proportionaliteten och det är att lagen om otillbörliga handelsmetoder ger en frizon för ekonomiska föreningar eftersom de kan hänvisa till generella formuleringar i stadgarna om exempelvis leveransskyldighet med mera. Men i grunden borde samma regler gälla som för privata företag och då borde grunderna för leveransstopp kunna prövas.

I fallet med Johan och hans familj finns det också anledning att fundera på hur vi tar emot och stöttar företagare som kommer nya till bygden. Visst kan vi reagera på hur andra människor uppträder. Men vi kan få ny kunskap om hur vi driver våra företag och ett företag som visar lönsamhet år efter år skapar också tillväxt och möjligheter för andra att tjäna pengar.

Av Lennart Wikström