Landets största biogasanläggning tar nu form

Landets största biogasanläggning tar nu form

Nu börjar det som ska bli landets största biogasanläggning ta form i Götene. Närmare 80 av 100 lantbruk är redan kontrakterade och klara för leverans av gödselråvaran som tillsammans med sidoströmmar från traktens livsmedelsindustrier ska generera 120 GWh flytande metan för i första hand tung biltrafik.

Driftsättning av den stora anläggningen är planerad till nästa sommar och produktionen förväntas vara i full drift första kvartalet 2025.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt