Obetalt – men vinst ändå

Obetalt – men vinst ändå

Någon betalning för den gödsel som anslutna lantbrukare i Götene Biogasförening kommer att leverera till Gasum utgår inte. Men kalkylen ger ändå vinst åt båda håll. Transporterna är nyckeln.

Bland de närmare 80 lantbruksföretag som hittills skrivit på för leverans av stallgödsel till Gasums biogasanläggning i Götene finns Johan Tell på Ölanda gård. Här handlar det främst om köttproduktion och att ta fram foder till de mellan 3600 och 4200 djuren. Huvudstallet finns på Ölanda och här finns också huvuddelen av den tillgängliga flytgödseln.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt