Lantbrukets Affärer nr 10 2023

Lantbrukets Affärer nr 10 2023

Nummer 10 av Lantbrukets Affärer är ute nu med tema Tork och lagring & Ny teknik! Vi har pratat entreprenörskap med Jennie Cederholm Björklund på Jordbruksverket. Du kan även läsa om hur årets regn och vatten satte ett större fokus på torken samt hur robotvärlden ser en utmaning i lantbruket. Dessutom synar vi dagens stödsystem och hur de hindrar lantbruksföretagens utveckling. Trevlig läsning!