Blötåret satte fokus på torken
Tork och lagring

Blötåret satte fokus på torken

Skörden 2023 var en stor utmaning för många bönder, inte minst i Mälardalen där regn och vatten stående i fält fördärvade skördeförhållandena och i sin tur kvaliteten på varan. Stora mängder spannmål har klassats ner […]

Lantbrukets Affärer nr 10 2023
Nytt nummer

Lantbrukets Affärer nr 10 2023

Nummer 10 av Lantbrukets Affärer är ute nu med tema Tork och lagring & Ny teknik! Vi har pratat entreprenörskap med Jennie Cederholm Björklund på Jordbruksverket. Du kan även läsa om hur årets regn och […]