Lantbrukets Affärer nr 4 2024

Lantbrukets Affärer nr 4 2024

Nummer fyra är ute med tema Klimat & Inför hösten. Du kan bland annat läsa om Maria Berglund, hållbarhetsexpert på Växa som menar att det viktigaste vi i lantbruket kan göra är att fortsätta förbättra produktiviteten. Vi har även tittat närmare på delning av data, en känslig fråga som Agronod har jobbat med under de senaste två åren. Dessutom kan du läsa om jordbrukets roll i den klimatpolitiska debatten och Sophia Nilsson och Malin Lovang på Lovang Lantbrukskonsult lyfter frågan om att bygga på landsbygden. Trevlig läsning!

Om du är prenumerant så kan du även läsa tidningen här!