Maria Berglund, Växa
Porträttet

Maria Berglund, Växa: ”Vi gör rätt”

Med koll på klimatet kan Maria Berglund, Växa, konstatera att svenska lantbrukare kommit långt i sitt arbete med minskad klimatpåverkan. ”Livsmedelsföretagen kan med stolthet använda data från svenska gårdar”, konstaterar hon. Med fokus på klimatförändringar […]

Lantbrukets Affärer nr 4 2024
Nytt nummer

Lantbrukets Affärer nr 4 2024

Nummer fyra är ute med tema Klimat & Inför hösten. Du kan bland annat läsa om Maria Berglund, hållbarhetsexpert på Växa som menar att det viktigaste vi i lantbruket kan göra är att fortsätta förbättra […]