Lantbrukets Affärer nr 7 2023

Lantbrukets Affärer nr 7 2023

I sista numret innan redaktionen går på semester har vi tema Ekonomi & Vall. Vi bjuder på intervju med Jozefine Nybom från SLU som menar att det är viktigt att vi alla vågar att ifrågasätta vad vi gör. Vi har åter talat med bankerna om lantbrukets ekonomiska läge – som uppmanar till försiktighet. Du kan även läsa om ett nytt forskningsfokus i vall utifrån ett ändrat klimat, där vi besökt Torslunda gård på Öland. Dessutom tar vi en närmare titt på den ökade konkurrensen om vattnet. Och som alltid bjuder vi på en läsvärd ledare.

Glad sommar och trevlig läsning!