Omfattande kontroller på svenska gårdar
Kontroller

Omfattande kontroller på svenska gårdar

Smak har bjudit in nötköttsproducenter att delta i ett pilotprojekt som ska förenkla kontrollen av framtidens nötköttsproduktion. Paralleller dras till Sigills grundcertifiering för gris och Smak framhåller att det är naturligt att ställa samma krav […]