Rensar eget utsäde hemma på gårdsplanen

Rensar eget utsäde hemma på gårdsplanen

Att rensa eget utsäde är en strategi somliga lantbrukare tillämpar för att få tillgång på visst sortmaterial eller för att hålla nere kostnader. Det sker vanligtvis genom en lokal anläggning på närliggande ort eller eget rensverk på fastigheten. För den som inte har den möjligheten kan man även rensa med mobilt rensverk som kommer till gården.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt