Slam – en dörr till kretslopp som öppnas alltmer

Slam – en dörr till kretslopp som öppnas alltmer

Användningen av slam i jordbruket har debatterats sedan mitten av förra århundradet. Idag används drygt hälften av allt avloppsslam i jordbruket, varav 80 procent kommer från Revaq-certifierade reningsverk.

I debatten kring slam har de som vill ha bort slammet från åkern ständigt lyft nya problem. Under 1990-talet var det silver och bromerade flamskyddsmedel, vilket resulterade i LRF:s andra slamstopp 1999. Därefter följde ”larm” om läkemedel, hormoner, mikroplaster, antibiotikaresistens och det senaste är PFAS. Varje larm har följts av försök och utredningar.

Att ämnen som används i hushåll och samhälle går att spåra i avloppsslam är inte konstigt. Det konstiga är att ämnen som är tillåtna att använda utgör ett problem när de hamnar i slam eller våra vatten.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!