Jordbruket i den klimatpolitiska debatten
Klimat

Jordbruket i den klimatpolitiska debatten

Sedan regeringen släppte sin klimatpolitiska handlingsplan i slutet av december förra året har kritiken mot regeringen i allmänhet och miljöministern i synnerhet inte varit nådig. Men för jordbruket innebär handlingsplanen en sundare syn på mål […]

Maria Berglund, Växa
Porträttet

Maria Berglund, Växa: ”Vi gör rätt”

Med koll på klimatet kan Maria Berglund, Växa, konstatera att svenska lantbrukare kommit långt i sitt arbete med minskad klimatpåverkan. ”Livsmedelsföretagen kan med stolthet använda data från svenska gårdar”, konstaterar hon. Med fokus på klimatförändringar […]