Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Den biologiska produktionens sårbarhet

Att vara lantbruksföretagare är komplext. Du måste behärska ekonomi, marknad, anpassning till lagstiftningar, regler och standarder och ovanpå allt detta en biologisk produktion som påverkas och ibland styrs av faktorer som vi inte kan påverka. […]