Förlorad kontroll
Nyheter

Förlorad kontroll

Lantbruk är biologisk produktion med allt vad det innebär av arbetsglädje men också med händelser som inte fullt ut kan kontrolleras. När verkligheten på gården krockar med ett finmaskigt kontrollsystem kan det fort gå utför, […]

skörd
Råd och strategi

Nya kontrollsystemet är dåligt!

Nyligen har många lantbrukare fått utskick från Jordbruksverket där det anges att något är fel med arealerna men inte vad som är själva felet. Det är inte förenligt med god myndighetsutövning och riskerar att underminera […]