Blötåret satte fokus på torken
Tork och lagring

Blötåret satte fokus på torken

Skörden 2023 var en stor utmaning för många bönder, inte minst i Mälardalen där regn och vatten stående i fält fördärvade skördeförhållandena och i sin tur kvaliteten på varan. Stora mängder spannmål har klassats ner […]