Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Hundra procent

Vi återkommer till detta med envisheten hos den som är helt förvissad om att ha rätt: Jordbruket kan aldrig bli klimatneutralt. Äntligen har denna insikt spridit sig utanför informerade kretsar inom de gröna näringarna och […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Var redo för omställning

På uppmaningen ”Var redo” svarar fredsskadade numera reflexmässigt ”var?” och ser sig förvirrat om. Därför är det mer än välkommet att vi fått en utredning om försörjningsberedskap på bordet. Den är inget mästerverk och den […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Den biologiska produktionens sårbarhet

Att vara lantbruksföretagare är komplext. Du måste behärska ekonomi, marknad, anpassning till lagstiftningar, regler och standarder och ovanpå allt detta en biologisk produktion som påverkas och ibland styrs av faktorer som vi inte kan påverka. […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Ta inget för givet

Nästa år är det dags för EU-val och tillsättande av en ny EU-kommission. När den nuvarande kommissionen tillträdde utlovades en ny grön giv. Europa skulle ta på sig den så kallade ledartröjan i den gröna […]