Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Flera vägar bär till netto noll

Den nuvarande regeringen har fått en tuff start. Inte minst med tanke på den kritik som både media, opposition och vältränade lobbyorganisationer riktar mot främst miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och näringsminister Ebba Busch (KD) för […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Ljuset från jordbruket

Jordbruket har oförskyllt hamnat i fokus i klimatfrågan. I varje debatt, tråd i sociala medier och förnumstigt livsstilsprogram från UR rullar kulan alltid ner i vad-vi-måste-sluta-äta-hålet. Ja, vi behöver ändra våra matvanor men det är […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

God hushållning med växtnäring

Övergödning av sjöar och vattendrag blev en väckar­klocka för det svenska jordbruket redan i början av 1970-talet. Med modeller från USA började forskare vid SLU följa växtnäringsflöden från både reningsverk och jordbruksmark. Efter bara några […]