Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Ta inget för givet

Nästa år är det dags för EU-val och tillsättande av en ny EU-kommission. När den nuvarande kommissionen tillträdde utlovades en ny grön giv. Europa skulle ta på sig den så kallade ledartröjan i den gröna […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Till bioenergins försvar

Entropins lagar lär oss att världen går mot ökad oordning och att vid tidens ände – inför nästa big bang? – återstår bara svarta hål och diffus värme. Att försöka motverka detta är fåfängt och […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Kunskap och förstånd

Det finns faktiskt ett centrum för forskning kring praktisk kunskap. Inte som man kanske kunde hoppats inom SLU, där ju frågan om teori och praktik är minst sagt central, utan vid Södertörns högskola söder om […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Bara vanligt vatten?

Det är egentligen helt fantastiskt att se övergången från den gångna sommarens frustration och förtvivlan över först torka, dålig uppkomst och misslyckad ogräsbekämpning och sedan nederbördsmängder som förvandlar åkrar till insjöar och kanotleder till den […]