Hållbarhet – vad är det?
Hållbarhet

Hållbarhet – vad är det?

Hållbarhet återkommer ständigt i politik, debatt och marknadsföring, men vad avses egentligen? Grundbegreppet består av många aspekter, men definieras gärna med det somär bäst för stunden. ”Hur kan en kommun som exploaterar högklassig åkermark till […]