Hållbarhet – vad är det?

Hållbarhet – vad är det?

Hållbarhet återkommer ständigt i politik, debatt och marknadsföring, men vad avses egentligen? Grundbegreppet består av många aspekter, men definieras gärna med det som
är bäst för stunden. ”Hur kan en kommun som exploaterar högklassig åkermark till främst logistikhotell ens vara påtänkt för pris som miljöbästa kommun”, undrar Martin Krokstorp, ordförande för Spannmåls­odlarna i Skåne. Läs mer här…