Klimatarbete på finska mjölkgårdar
Mjölk

Klimatarbete på finska mjölkgårdar

Valio och de finska mjölkproducenterna är mitt i klimatfrågan liksom kollegorna i Sverige. Det finns många likheter mellan mjölkgårdarnas klimatarbete men också skillnader som sojafritt foder i Finland och att mejeriet säljer speciellt gräsfrö till […]