Lantbrukets Affärer nr 5 2024
Nytt nummer

Lantbrukets Affärer nr 5 2024

Nummer fem är ute med tema Mark & Jordhälsa. Läs vår intervju med politiskt sakkunnige Anders Drottja som såg det som sitt ansvar att hantera lantbrukarnas egen krisberedskap. Med ett fortsatt fokus på klimat och […]

Ny investeringskalkyl för täckdikning
Ekonomi

Ny investeringskalkyl för täckdikning

Vad är återbetalningstiden för täckdikning på din gård med dina unika förhållanden? Jordbruksverket, Greppa Näringen och HIR Skåne har tagit fram en kalkylmall som underlättar räknandet. Som många känner till finns ett investeringsstöd för täckdikning […]

Vi måste få bygga på landsbygden!
Råd och strategi

Vi måste få bygga på landsbygden!

Frågan om att bevara åkermarken för framtida livsmedelsproduktion är högaktuell. Men det är mycket svårt att förstå myndigheters avvägningar för om byggnation på åkermark ska godkännas eller inte. Med förutsättningarna att befolkningen på jorden ökar […]

De tvingades backa om glyfosat
Växtskydd

De tvingades backa om glyfosat

Under tre år förbjöds glyfosat i Luxemburg, ett av de första länderna i världen att stoppa växtskyddsmedlet efter en intensiv debatt. Men kemiföretaget Bayer stämde staten och vann. Som prenumerant kan du läsa hela artikeln […]