Lennart Wikströms ledare
Ledaren

God hushållning med växtnäring

Övergödning av sjöar och vattendrag blev en väckar­klocka för det svenska jordbruket redan i början av 1970-talet. Med modeller från USA började forskare vid SLU följa växtnäringsflöden från både reningsverk och jordbruksmark. Efter bara några […]