Vall, mellangröda och försenad plöjning minskar läckaget

Vall, mellangröda och försenad plöjning minskar läckaget

Hur väl lantbruket idag klarar att hushålla med växtnäring och minimera växtnäringsläckage kan vara svårt att bedöma. Modernt lantbruk i allmänhet och mineralgödsel i synnerhet beskylls ofta för att orsaka läckage som allvarligt skadar den omgivande miljön. Men frågan är om det är så enkelt. Läs mer här…