Vatten

Våtmark och bevattningsdamm i samma paket

20 juni, 2019

”Både lantbrukaren och samhället vinner på denna typ av lösning”, säger Tuve Lundström på Naturvårdsingenjörerna. Lösningen han syftar på är en kombinerad bevattningsdamm och våtmark som börjar byggas utanför Kristianstad. Nicklas Göransson och Christine Dufva [Läs mer…]

Vatten

Ingen ljusning i sikte för vattenskyddet

20 juni, 2019

Trots över 20 års kommunalt arbete återstår nära 1 000 vattentäkter att förse med skyddsområde. Konflikterna med växtodlare och djurhållare fortsätter och ingen större förändring är på gång som kan underlätta processerna. Kanske kommer det ta [Läs mer…]

Mark

Täckdikningen behöver öka

30 maj, 2018

Täckdikningen behöver två- eller trefaldigas för att klara livsmedels-produktionen i ett ändrat klimat. Det är en av slutsatserna i en ny utredning av Jordbruksverket. Reglerna för att ändra diken behöver förenklas. Regeringen är uppenbarligen oroad [Läs mer…]