Morgan Johansson
Vatten

Morgan har öga för våtmarker

28 oktober, 2021

Misslyckade dikningsprojekt, värdelösa marker där granplantering aldrig tar sig eller tröskan hela tiden fastnar. Det är sådana arealer som konsulten Morgan Johanson, Naturvårdsgruppen, gillar. Många har nämligen potential att återigen blir våtmark eller sjö. Många [Läs mer…]

Vatten

Stödet till täckdikning räcker inte långt

24 september, 2021

Behovet av både ny- och återinvesteringar i täckdikning är stort. Nya försök visar att den ökade avkastningen kan bli så stor som 14 procent. Det nya investeringsstödet är välkommet men otillräckligt. Efter att ha legat [Läs mer…]

Vatten

Det är svårt att hitta balansen

23 september, 2020

De flesta kommuner har inte tillstånd för sina vattentäkter och få lantbrukare mäter sitt vattenuttag samtidigt som nästan ingen tillsyn sker. Det är lite rörigt och risk för konflikter när vattnet sinar. När det gäller [Läs mer…]

Vatten

Ny anläggning bäddar för bevattningsförsök

23 september, 2020

En ny bevattningsanläggning med möjlighet till precisionsbevattning har bäddat för ett stort antal nya försök på Hushållningssällskapets försöksgård Helgegården i Skepaprslöv utanför Kristianstad i Skåne. I Sverige bevattnas i runda tal 100000 ha årligen. Det [Läs mer…]

Vatten

Våtmark och bevattningsdamm i samma paket

20 juni, 2019

”Både lantbrukaren och samhället vinner på denna typ av lösning”, säger Tuve Lundström på Naturvårdsingenjörerna. Lösningen han syftar på är en kombinerad bevattningsdamm och våtmark som börjar byggas utanför Kristianstad. Nicklas Göransson och Christine Dufva [Läs mer…]

Vatten

Ingen ljusning i sikte för vattenskyddet

20 juni, 2019

Trots över 20 års kommunalt arbete återstår nära 1 000 vattentäkter att förse med skyddsområde. Konflikterna med växtodlare och djurhållare fortsätter och ingen större förändring är på gång som kan underlätta processerna. Kanske kommer det ta [Läs mer…]