Vi behöver ta ett helhetsgrepp kring vatten

Vi behöver ta ett helhetsgrepp kring vatten

Den gångna sommaren har på ett alltför påtagligt sätt lärt oss att för mycket och för lite skämmer allt när det gäller vatten. Och att vi behöver utveckla nya sätt att hantera vatten på landskapsnivå. Inte minst gäller det lantbrukets ”vattenskuld” på 45 miljarder. Läs mer här…