Svårt förutsäga påverkan på jordbruket

Svårt förutsäga påverkan på jordbruket

Vi ska få det varmare och våtare och längre vegetationsperioder. Det säger de flesta analyser av klimat-förändringarnas konsekvenser för svenskt jordbruk. Men årets väder visar hur svårt det är att förutsäga vad detta innebär för den enskilde jordbrukaren och en utvärdering av fyra olika klimatmodeller visar att vi inte har så mycket hjälp att vänta därifrån. Läs mer här…