Växtodling

Tidig sådd ger ­svårbekämpade problem

23 augusti, 2019

Årets tröskning har kommit långt och det kommer att bli möjligt att så tidigt i höst. Men tidig sådd ökar också risken för insektsangrepp, sjukdomar och ogräs. Tidig sådd ger i grunden bra förutsättningar för [Läs mer…]

Växtodling

Satsa på bra rötter

18 april, 2019

Många är vägarna för att nå den högsta skörden och länge har det talats för lite om det som sker dolt under markytan. Rötterna på grödan har en avgörande roll för att lyckas. Tove Sundgren [Läs mer…]

Växtodling

Dags att vända bördighetstrenden

25 februari, 2019

Många ligger idag och spelar på gränsen till försämrad bördighet, något som kan leda till sänkta skördar, inte bara i sockerbetsodlingen, utan även i andra grödor. För att undvika en ond cirkel bör vikten av [Läs mer…]

Växtodling

Ny kväveutmaning för Europas djurbönder

21 december, 2018

Tyska och danska djurbönder gnisslar tänder över det nya stora kvävebeting de utsatts för. Nästan 30 procent mindre ammoniakkväve får läcka från gårdens stallgödsel och klockan tickar för när det ska vara uppnått. EU styr [Läs mer…]

Växtodling

Bra läge i skörden – men nytt hot oroar

21 december, 2018

DON-läget i årets skörd ser bra ut. Den ökning som befarades efter regn och värme i augusti lyser med sin frånvaro. Men en nykomling bland skadegörarna väcker oro. Vid ett Gröna Möten-­seminarium i Skara om [Läs mer…]

Växtodling

Grön- och grödkrav försvårar våren

23 februari, 2018

Även om många fått dispens från kravet på andel grön mark kan kravet om antal grödor fortfarande ställa till det för regndrabbade bönder. För Kalmarbönderna är det dubbelt surt. Att vädrets makter ställer till det [Läs mer…]

Växtodling

Stora regionala ­skillnader i fosforbalansen

26 januari, 2018

Fosforbalansen är i högsta grad dynamisk. I synnerhet när data analyseras på regional nivå. De stora skillnader som finns regionalt i fosforbalansen tycks ha en svag koppling till fosfortillståndet i marken. Det som verkar påverka [Läs mer…]

Växtodling

Stigande avkastning

21 augusti, 2017

Under de senaste tio åren har trenden med stagnerande avkastning i framförallt spannmål vänt och stiger nu snabbt igen. Samband mellan avkastningsvariationer i höstvete och sockerbetor talar för att det är bördighetsfaktorer som är förklaringen. [Läs mer…]

Växtodling

Helt ­automatiserad odling

26 juni, 2017

Flera maskintillverkare har under senare år presenterat sina visioner om hur lantbruket i framtiden använder sig av svärmar av små robotar i växtodlingen. Vid Harper Adams University i Storbritannien förvandlas just nu visionerna till verklighet. [Läs mer…]