Gödselsäckar
Växtodling

Dyr gödsel men än så länge bra kalkyl

28 oktober, 2021

Gödselpriserna har aldrig varit högre men samtidigt är spannmålspriserna också höga. Nettot av detta är fortfarande bra men det kan vara viktigt att säkra ett bra spannmålspris för skörd 2022. Dagens situation känns igen från [Läs mer…]

Växtodling

Snabb mineralisering efter mellangrödor

18 juni, 2021

Skillnader i mikrobiell aktivitet mätt som mineralisering varierar mer mellan olika tidpunkter under odlingssäsongen än mellan olika odlingssystem. Det visar lantmästarstudenten Jenny Olofsson i sitt examensarbete Odlingsmetoders påverkan på markorganismernas aktivitet i jorden – i [Läs mer…]

Växtodling

Sandlosta – årets ogräs

18 juni, 2021

I år har förekomsten av sandlosta exploderat i många fält. Ofta har det funnits lite sandlosta i fältkanter, men nu har den spritt ut sig på stora delar av dessa fält. Men det finns också [Läs mer…]

Växtodling

Tävling ska blåsa nytt liv i linodlingen

24 maj, 2021

Linodlingen i landet har minskat och i Östergötland som är en viktig landsdel för grödan anordnas i år tävlingen linmästaren av SFO. Lin fungerar som en passande avbrottsgröda på spannmålsgårdar i regionen och det finns [Läs mer…]

Växtodling

Små effekter av strukturkalkning

24 maj, 2021

I ett försök på Lilla Böslid i Halland har forskare vi SLU undersökt om strukturkalkning med åtta eller 16 ton av en specialkalk för strukturkalkning haft någon effekt på växtnäringsläckaget jämfört med okalkad mark. Försöken [Läs mer…]

Växtodling

Nu är det dags för havre!

16 november, 2020

Havre har länge varit en gröda i strykklass, men hög kväveeffektivitet och ökad efterfrågan på grynhavre gör det intressant att öka både odling och kunskaper. En gång i tiden var havre en VIP-gröda. I alla [Läs mer…]

Växtodling

Kunskapsnod om växtförädling

21 augusti, 2020

Genom en snäv tolkning av EU:s GMO-direktiv kom nya växt-förädlingstekniker att klassas som GMO. Det innebar ett avbräck för växtförädlingen och riskerar att försämra möjligheterna att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det menar i alla fall [Läs mer…]

Växtodling

Närproducerade jordanalyser

17 juli, 2020

Nu står ett nytt laboratorium för analys av jord och spannmål klart på Hushållningssällskapets försöksanläggning på Logården utanför Grästorp. ”Vi tar många markkarteringsprover och skickar till andra laboratorier, så varför inte analysera dem själva istället”, [Läs mer…]