Lantbrukets Affärer Mjölk

– Mjölksveriges nya företagartidning!

Lantbrukets Affärer Mjölk skriver om ekonomi, ledarskap, avel, djurhälsa, foder, vallodling, byggnader, arbetsmiljö, maskiner, utrustning samt säsongsbetonade frågor. För att försäkra oss om att vi skriver om det som är aktuellt och som berör de professionella mjölkföretagarna, har vi tillsatt ett redaktionsråd bestående av erfarna företagare, rådgivare och forskare i branschen.

Lantbrukets Affärer Mjölk ges ut vid fyra tillfällen per år sedan 2009. Upplagan är drygt 3.500 exemplar per nummer och vi når alla mjölkproducenter i Sverige som har 50 kor eller fler. Du som är intresserad att teckna dig för en prenumeration, se fliken ”prenumerera” på denna hemsida.

Ladda ner prislista för annonsering i LA Mjölk (PDF) >>>

Kontakta LIME AB, telefon 040-40 86 80.
 
Göran Månsson