Påfrestande vintrar kräver anpassad strategi
Inför höstrapsen

Påfrestande vintrar kräver anpassad strategi

Trots ett varmare klimat har vintrarna fortsatt att fresta på höstrapsen. Det gäller både känsligare sorter och en ibland alltför gynnsam utveckling på hösten. Därför behövs en medveten övervintringsstrategi, menar Albin Gunnarsson, SFO. Som prenumerant […]

Jordbruket i den klimatpolitiska debatten
Klimat

Jordbruket i den klimatpolitiska debatten

Sedan regeringen släppte sin klimatpolitiska handlingsplan i slutet av december förra året har kritiken mot regeringen i allmänhet och miljöministern i synnerhet inte varit nådig. Men för jordbruket innebär handlingsplanen en sundare syn på mål […]

Lärobok om återvätning lanseras
Klimat

Lärobok om återvätning lanseras

Återvätning av jordbruks­mark som inte längre används blir vanligare i fler länder som en klimat­åtgärd från lantbruket. Att återväta innebär en balansakt mellan de båda gaserna koldioxid och metan och i en ny bok beskrivs […]

Räkna med kolbindning på gården
Klimat

Räkna med kolbindning på gården

Enligt standarder och rapporteringen till IPCC ska inte den inbindning av koldioxid som sker i jordbruksprodukter räknas med när en produkts klimatavtryck beräknas. Men det hindrar inte att kolbalansen och nettoinbindning på gårdsnivå redovisas som […]