Räkna med kolbindning på gården

Räkna med kolbindning på gården

Enligt standarder och rapporteringen till IPCC ska inte den inbindning av koldioxid som sker i jordbruksprodukter räknas med när en produkts klimatavtryck beräknas. Men det hindrar inte att kolbalansen och nettoinbindning på gårdsnivå redovisas som ett delsystem.

Livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete handlar i hög grad om klimatpåverkan och då förskjuts något otacksamt kan det tyckas, fokus från företagens egen verksamhet till primärproduktionen. Särskilt påtagligt är detta för de lantbrukskooperativa före­tagen som har en unik position genom att ha sina ägare i form av medlemmar som leverantörer. Ur ett perspektiv är detta positivt, eftersom konsumenternas positiva inställning till lantbrukare också spiller över på industriledet.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!