Håll ett öga på EU:s övervakning
Markhälsa

Håll ett öga på EU:s övervakning

Lagom till EU-val och ny kommission pågår arbetet med att ta fram en gemensam lagstiftning för övervakning av markhälsa. Som vanligt är syftet vällovligt, men skillnaderna mellan medlemsländerna skapar problem med tillämpningen. I den gröna […]

Jag har ett råd – mindre maskiner
Markhälsa

”Jag har ett råd – mindre maskiner”

Hos Jeppa Olanders på Kronoslätt har betor, markhälsa och mellangrödor mötts i relativ harmoni. Hans råd för att undvika skadlig markpackning är enkelt: Mindre maskiner! Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!

Minska markpackning med mer management
Markhälsa

Minska markpackning med mer management

Är sockerbetor en viktig avbrottsgröda i växtföljden som skapar stabilitet i odlingen eller en gröda som tvingar fram markpackning och därmed ger problem för efterföljande odling? Efter en ovanligt besvärlig säsong diskuteras betans för- och […]