Jordbruket i den klimatpolitiska debatten
Klimat

Jordbruket i den klimatpolitiska debatten

Sedan regeringen släppte sin klimatpolitiska handlingsplan i slutet av december förra året har kritiken mot regeringen i allmänhet och miljöministern i synnerhet inte varit nådig. Men för jordbruket innebär handlingsplanen en sundare syn på mål […]

Lärobok om återvätning lanseras
Klimat

Lärobok om återvätning lanseras

Återvätning av jordbruks­mark som inte längre används blir vanligare i fler länder som en klimat­åtgärd från lantbruket. Att återväta innebär en balansakt mellan de båda gaserna koldioxid och metan och i en ny bok beskrivs […]

Räkna med kolbindning på gården
Klimat

Räkna med kolbindning på gården

Enligt standarder och rapporteringen till IPCC ska inte den inbindning av koldioxid som sker i jordbruksprodukter räknas med när en produkts klimatavtryck beräknas. Men det hindrar inte att kolbalansen och nettoinbindning på gårdsnivå redovisas som […]