Klimatarbete på finska mjölkgårdar
Mjölk

Klimatarbete på finska mjölkgårdar

Valio och de finska mjölkproducenterna är mitt i klimatfrågan liksom kollegorna i Sverige. Det finns många likheter mellan mjölkgårdarnas klimatarbete men också skillnader som sojafritt foder i Finland och att mejeriet säljer speciellt gräsfrö till […]

Nya metanförslag från Naturvårdsverket
Mjölk

Nya metanförslag från Naturvårdsverket

Utred ett löpande ekonomiskt bidrag till fodertillsatser samt öka och säkra investeringsstöd till gödselåtgärder. Det är två skarpa förslag från Naturvårdsverket till regeringen för minskat metanläckage från lantbruket. Kommer du ihåg FN:s klimattoppmöte i Glasgow? […]