Nya metanförslag från Naturvårdsverket

Nya metanförslag från Naturvårdsverket

Utred ett löpande ekonomiskt bidrag till fodertillsatser samt öka och säkra investeringsstöd till gödselåtgärder. Det är två skarpa förslag från Naturvårdsverket till regeringen för minskat metanläckage från lantbruket.

Kommer du ihåg FN:s klimattoppmöte i Glasgow? Det var 2021 och där gjordes ett särskilt metanlöfte. Det så kallade Global Methane Pledge innehöll ut­fästelser om att minska metanutsläppen med 30 procent från 2020 till 2030. 150 länder skrev på, tiden går och nu har över 50 länder tagit fram eller håller på att ta fram handlingsplaner för att leva upp till löftet. I Sverige gav regeringen uppdraget till Naturvårdsverket som nu redovisar resultatet i en rapport publicerad i slutet av september.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt