Företagens hållbarhetskommunikation: Vill framstå som bättre än vad de är

Företagens hållbarhetskommunikation

I livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete hamnar av förklarliga skäl mycket av fokus på primärproduktionen eftersom det är i det ledet som de största utsläppen sker. Men åtgärderna hamnar utanför företagen själva och allmänhetens kunskap om lantbruk är begränsad vilket gör att det är lätt att trampa snett i kommunikationen.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt