Lantbrukets Affärer nr 12 2023

Lantbrukets Affärer nr 12 2023

Nummer 12 av Lantbrukets Affärer är ute med tema Utsäde. Vi har pratat med Lennart Nilsson som tillträtt som ny ordförande i den europeiska kooperationens samarbetsorgan Cogeca. Du kan även läsa om den första skräddarsydda havren och hur delad maskinpark kan skapa både bredd och investeringsunderlag för enskilda jordbrukare. Dessutom tittar vi närmare på vad du behöver tänka på om du vill fortsätta jobba efter 65.

Vi på redaktionen önskar en trevlig läsning samt en God Jul och ett Gott Nytt Lantbruksår!