”I grunden handlar det om livsmedelssäkerhet”

I grunden handlar det om livsmedelssäkerhet

”För att vi ska kunna få en långsiktigt hållbar vattenhushållning är det nödvändigt att kunna bevara åkermarkens långsiktiga produktionsförmåga, och det gör att vatten och markhälsa går hand i hand”, säger Jennie Barron, SLU. Läs mer här om hur professorn i vattenhushållning och vattenkvalitet kommenterar den gångna sommaren…