Maria Berglund, Växa
Porträttet

Maria Berglund, Växa: ”Vi gör rätt”

Med koll på klimatet kan Maria Berglund, Växa, konstatera att svenska lantbrukare kommit långt i sitt arbete med minskad klimatpåverkan. ”Livsmedelsföretagen kan med stolthet använda data från svenska gårdar”, konstaterar hon. Med fokus på klimatförändringar […]

Ta vara på mellangrödan
Porträttet

Ta vara på mellangrödan

Intresset för mellangrödor och möjligheterna att ta vara på dem ökar. Det handlar inte bara om att ta vara på utsikterna till stöd utan att kunna kombinera grödans potential att producera biomassa för energi, protein […]