Lantbrukets Affärer nr 5 2023

Lantbrukets Affärer nr 5 2023

I senaste numret möter vi bland annat Anke Herrmann som är professor i markens näringsomsättning vid SLU. Vidare belyser Lovang Lantbrukskonsult att markpackning har blivit dyrare och du kan även läsa om hur fosforns egna tröghetslagar fortsätter att gäcka forskarna. Dessutom presenterar danskarna ett nytt fodertillskott som ska minska utsläpp av metan och vi sätter svensk livsmedelsförsörjning under lupp. Det och mycket mer – trevlig läsning!