Lantbrukets Affärer nr 5 2024

Lantbrukets Affärer nr 5 2024

Nummer fem är ute med tema Mark & Jordhälsa. Läs vår intervju med politiskt sakkunnige Anders Drottja som såg det som sitt ansvar att hantera lantbrukarnas egen krisberedskap. Med ett fortsatt fokus på klimat och miljö i EU-valet har vi ställt ett antal frågor till våra politiker, vars svar du kan läsa om i detta nummer. Du kan även läsa om hur markpackningen kan minskas med mer management samt hur slam har blivit en dörr till kretslopp. Och en uppmaning att hålla ett öga på EU:s övervakning. Trevlig läsning!

Om du är prenumerant så kan du även läsa tidningen här!