Lantbrukets Affärer nr 6 2023

Lantbrukets Affärer nr 6 2023

I juninumret har vi temat Ny teknik & Biologisk mångfald. Vi ser där närmare på hur drönare är på väg att bli jordbrukets nya medarbetare och hur investeringar i precisionsodling blir allt lönsammare. Du kan även läsa om forskarna vid SLU som menar att lokal kunskap är ovärderlig för markhälsan i EU. Dessutom belyser vi uppkomsten av kommersiella köpare av produkter för ökad biologisk mångfald på gårdar samt ger tips på hur du skyddar dig mot biotopskydd.

Trevlig läsning!