Ny investeringskalkyl för täckdikning

Ny investeringskalkyl för täckdikning

Vad är återbetalningstiden för täckdikning på din gård med dina unika förhållanden? Jordbruksverket, Greppa Näringen och HIR Skåne har tagit fram en kalkylmall som underlättar räknandet.

Som många känner till finns ett investeringsstöd för täckdikning där det går att få 30 procent av kostnaden betald. Nu har det bara gått drygt ett år av fem i den nya programperioden med CAP och för långtgående slutsatser ska kanske inte dras, men den samlade bilden är att det kommer in för få ansökningar om ­investeringsstöd.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!