Vi måste få bygga på landsbygden!

Vi måste få bygga på landsbygden!

Frågan om att bevara åkermarken för framtida livsmedelsproduktion är högaktuell. Men det är mycket svårt att förstå myndigheters avvägningar för om byggnation på åkermark ska godkännas eller inte.

Med förutsättningarna att befolkningen på jorden ökar och arealen åkermark samtidigt minskar, är det självklart viktigt att inte i onödan ta åkermark i anspråk till andra ändamål än livsmedelsproduktion. Tyvärr har det goda syftet med att skydda jordbruksmark i stället totalt lamslagit möjligheter för lantbruksföretagare att bygga enstaka bostäder för att utveckla sina företag.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!