Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Vi klarar maten, klimatet och biodiversiteten

Hållbart jordbruk behöver klara tre viktiga utmaningar: Maten, klimatet och den biologiska mångfalden. Viktigast är förstås maten, eftersom det är själva grundorsaken till varför vi bedriver jordbruk överhuvudtaget. Eftersom den största påverkan jordbruket gör på […]