mellangröda
Råd och strategi

Kolinlagring handlar om biomassa!

4 mars, 2022

EU vill öka lantbrukets kolinlagring. Därför ökas stödmöjligheterna 2023 för att odla fång- och mellangrödor. Det viktigaste för att uppnå hög kolinlagring är stor biomassa oavsett om det odlas tröskgrödor, vall eller fång- och mellangrödor. [Läs mer…]

Våråker
Råd och strategi

IPM – det mesta är självklart

18 februari, 2022

EU har arbetat med IPM sedan 2014 då det infördes inom ett direktiv. Sverige har redan kommit långt. Det viktigaste är att veta vad man gör och varför så att man kan beskriva sitt IPM-arbete. [Läs mer…]