Nya metanförslag från Naturvårdsverket
Mjölk

Nya metanförslag från Naturvårdsverket

Utred ett löpande ekonomiskt bidrag till fodertillsatser samt öka och säkra investeringsstöd till gödselåtgärder. Det är två skarpa förslag från Naturvårdsverket till regeringen för minskat metanläckage från lantbruket. Kommer du ihåg FN:s klimattoppmöte i Glasgow? […]

Förlorad kontroll
Nyheter

Förlorad kontroll

Lantbruk är biologisk produktion med allt vad det innebär av arbetsglädje men också med händelser som inte fullt ut kan kontrolleras. När verkligheten på gården krockar med ett finmaskigt kontrollsystem kan det fort gå utför, […]