Maria Berglund, Växa: ”Vi gör rätt”

Maria Berglund, Växa

Med koll på klimatet kan Maria Berglund, Växa, konstatera att svenska lantbrukare kommit långt i sitt arbete med minskad klimatpåverkan.

”Livsmedelsföretagen kan med stolthet använda data från svenska gårdar”, konstaterar hon.

Med fokus på klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser är det lätt att peka finger åt jordbruket. I de svenska räkenskaperna står det för en sjundedel av de redovisade utsläppen, och i en värdekedja från jord till bord läggs den största andelen av utsläppen på primärproduktionen. Det är därför inte förvånande att också åtgärder för att minska klimatpåverkan hamnar i primärproduktionen.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!