Räkna med kolbindning på gården
Klimat

Räkna med kolbindning på gården

Enligt standarder och rapporteringen till IPCC ska inte den inbindning av koldioxid som sker i jordbruksprodukter räknas med när en produkts klimatavtryck beräknas. Men det hindrar inte att kolbalansen och nettoinbindning på gårdsnivå redovisas som […]

Maria Berglund, Växa
Porträttet

Maria Berglund, Växa: ”Vi gör rätt”

Med koll på klimatet kan Maria Berglund, Växa, konstatera att svenska lantbrukare kommit långt i sitt arbete med minskad klimatpåverkan. ”Livsmedelsföretagen kan med stolthet använda data från svenska gårdar”, konstaterar hon. Med fokus på klimatförändringar […]